دسته: برداشت اول

0

داستان یک سکانس: «پدرخوانده» و قتل سانی کورلئونه

در تاریخ سینما کارکترهای منفی بسیاری وجود دارند که به قهرمان و شخصیت‌های محبوب تماشاگران خود تبدیل شده‌اند. چنین شخصیت‌هایی که معمولا با عنوان ضدقهرمان معرفی میشوند، جایگاه ویژه نزد مخاطبان سینما برخوردارند. از...